Чи потрібен безготівковий розрахунок при операціях з нерухомістю?

При здійснені операцій з продажу нерухомості та у разі перевищення розміру граничної суми розрахунків готівкою перед фізичними та юридичним особи встановлено обов’язок здійснювати розрахунок шляхом безготівкового розрахунку.

Чим це регулюється та чи можливі виключення? Відповідаємо в статті.

Граничні суми розрахунків готівкою

Пунктами 6 і 7 Розділу 2 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 (далі — Положення № 148) установлено такі граничні суми розрахунків готівкою:

 • підприємств (підприємців) між собою протягом одного дня в розмірі 10 000 грн;
 • між фізособою та підприємством (підприємцем) протягом одного дня в розмірі 50 000 грн;
 • фізосіб між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі 50 000 грн [1].

 

безготынковий розрахунок

 

Отже, якщо вартість об’єкту в договорі купівлі-продажу є вищою ніж встановлений розмір граничних сум готівкових розрахунків, фізична та/або юридична особа зобов’язана здійснювати безготівковий розрахунок.

Способи здійснення розрахунків

Розрахунки між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, на суму більшу 50 000 гривень, можуть здійснюватися в такий спосіб:

 1. Переказ коштів з поточного рахунку покупця на поточний рахунок продавця.
 2. Внесення та / або переказ коштів на окремий поточний рахунок нотаріуса. Кошти, попередньо зараховані покупцем на окремий поточний рахунок нотаріуса, належать покупцеві до завершення договору купівлі-продажу. Після посвідчення договору купівлі-продажу, кошти перераховуються нотаріусом на рахунок продавця. Кошти, зараховані на окремий поточний рахунок нотаріуса, не можуть бути використані на інші цілі, ніж зазначені в договорі купівлі-продажу ні нотаріусом, ні покупцем.
 3. Відкриття покупцем депозитного рахунку (вкладу) на ім’я продавця. Покупець може відкрити в банку депозитний вклад на ім’я продавця для зарахування на цей рахунок грошової суми, обумовленої договором купівлі-продажу. Розпоряджатися коштами, зарахованими на цей рахунок, продавець може лише за пред’явлення в банк підписаного сторонами та нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу. Умови договору можуть бути змінені тільки покупцем, якщо не відбулося укладення та нотаріальне посвідчення договору купівлі-продажу.
 4. Застосування акредитивної [2] форми розрахунків (покритого безвідкличного акредитива). Між банком і покупцем укладається договір, за яким покупець вносить грошові кошти на рахунок банку і доручає банку перерахувати їх продавцю за умови пред’явлення нотаріально завіреного договору купівлі-продажу.
 5. Внесення готівки на поточний рахунок продавця.

Існує ряд обов’язкових реквізитів банківських документів, які підтверджують проведення розрахунку за допомогою безготівкової форми [3]

Така офіційна позиція НБУ була викладена ще в листі від 29.08.2013 р № 18-111/10879, який є інструкцією для нотаріусів, що посвідчують угоди купівлі-продажу.

У той же час за порушення готівкових обмежень ні до фізичних осіб, ні до нотаріуса ніяких санкцій не передбачено. А на правомірності самої угоди порушення такого готівкового обмеження ніяк не позначиться [4].

Відповідальність за порушення

За подібне порушення передбачено санкції лише за ст. 16315 Кодексу України про адміністративні правопорушення. У разі перевищення сум розрахунків готівкою фізичних осіб-підприємців та посадових осіб юридичної особи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу в розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн). У випадку повторного протягом року порушення особою, яку було піддано адміністративному стягненню, — від 500 до 1000 НМДГ (від 8500 до 17000 грн)[5].

 

 безготівковий розрахунок 

Водночас слід звернути увагу на два нюанси:

По-перше, відповідальність несе особа, на яку покладено обов’язок здійснювати розрахунки в межах граничної суми. Сторона, яка приймає платежі, відповідальності за перевищення не несе [6].

По-друге, згаданий вище штраф, як бачимо, до фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності  застосувати неможливо, а беручи до уваги те, що готівкове обмеження в 50 тис. грн стосується лише громадян виходить, що нині відповідальності за порушення саме фізичними особами ліміту розрахунків немає.

Але варто визнати, що між суб’єктами підприємницької діяльності питання безготівкового розрахунку вирішено, але між фізичними особами є потреба усунути юридичну прогалину, основа якої полягає у відсутності норми в Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

Висновок

Отже, фактично перед фізичними особами існує обов’язок здійснювати розрахунок в безготівковій формі при здійсненні операцій з нерухомістю, але у разі порушення встановленого обов’язку за законодавством України відсутня правова підстава для притягнення до юридичної відповідальності за порушення процедури проведення безготівкового розрахунку. Тобто фактично обов’язок є, але відповідальності немає.

___

Нормативно-правові акти

[1] Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 .

[2] Акредитив — це форма безготівкових розрахунків, за якої клієнт-заявник акредитива доручає банку, що його обслуговує: виконати платіж бенефіціару (постачальнику) за товари, виконані роботи чи надані послуги.

[3] Обов’язкові реквізити документів, які підтверджують здійснення безготівкових розрахунків, визначені для:

 • платіжного доручення — у пункті 2.14 глави 2 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою правління Національного банку України від 21.01.2004 № 22;
 • документа за операціями з платіжною карткою — у пункті 8 розділу 7 Положення про порядок емісії спеціальних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням, затвердженого постановою правління Національного банку України від 05.11.2014               № 705;
 • виписки з рахунку — у пункті 61 розділу 4 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75;
 • квитанції / чека / сліпа / іншого документа банку, що є підтвердженням внесення готівки у відповідній платіжній системі, — у пункті 135 розділу 6 Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України від 09.2018 № 103;
 • заяви про відкриття акредитива — у пункт 14 розділу 2 Положення про порядок здійснення банками операцій за акредитивами, Затверджено постановою правління національного банку України від 03.12.2003 № 514 (у редакції постанови правління національного банку України 11.04.2008 № 38).

[4]  Лист Національного банку України «Про роз’яснення стосовно дотримання фізичними особами вимог законодавства щодо проведення розрахунків у безготівковій формі за договорами купівлі-продажу, що підлягають нотаріальному посвідченню, на суму більше 150000 гривень» від 29.08.2013  № 18-111/10879

[5] Кодекс України про адміністративні  правопорушення: Закон України від  07.12.1984 № 8073-X ; — зі змінами та доповненнями; — [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

[6] Лист Національного банку України «Про обмеження при здійсненні готівкових розрахунків підприємцями-фізичними особами» від 08.12.2004 р № 11-113/4281-12827.

  Заявка на скачивание
  Материал будет отправлен на указанную почту