fbpx

Чи вважається воєнний стан форс-мажором?

Нещодавно було оголошено Указ Президента України «Про введення воєнного стану в Україні». Після цього у багатьох вникли питання щодо можливості загального засвідчення форс-мажорних обставин.

Засвідчення форс-мажорних обставин Торгово-промисловою палатою України є однією з функцій, також дану функцію мають право виконувати уповноважені нею регіональні ТПП. Це передбачено Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671 та Статутом ТПП України,

Відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на підставі загальних ситуацій та/або введених/діючих режимів не передбачається. Одночасно для засвідчення обставин непереборної сили, необхідно наявність низки передумов.

Розуміючи актуальність даного питання, вважаємо за доцільне розповісти про основний механізм засвідчення форс-мажорних обставин.

Що вважається форс-мажорними обставинами?

Так, згідно ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», визначено поняття таких обставин:

«Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими  та іншими нормативними актами».

Наприклад, погодні умова та стихіні лиха, а також загроза війни, акти тероризму, введення комендантської години, революція тощо.

Засвідчення форс-мажорних обставин

Підставою для засвідчення форс-мажору є наявність однієї або більше обставин, зазначених вище, а також обставин, які унеможливили виконання договору у передбачений термін. Такі обставини повинні бути зафіксовані за договором, контрактом, угодою, типовим договором, законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами.

Надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) мають свідчити про:

  • надзвичайність таких обставин;
  • непередбачуваність обставин;
  • невідворотність;
  • причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.

Порядок засвідчення форс-мажору встановлюється Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі — Регламент).

Форс-мажорні обставини засвідчуються по кожному окремому договору, виконання якого стало неможливим через їх наявність.

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин подається за підписом керівника та відбитком печатки підприємства. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто. До кожної заяви додається окремий комплект документів.

Форма подання заяви — Додаток №№1,2,3,4 до Регламенту.

У заяві, зокрема, зазначається:

  • які саме зобов’язання за договором не можуть бути виконані у встановлений термін;
  • конкретні форс-мажорні обставини, на які посилається заявник (з наданням доказів таких обставин);
  • початок їх виникнення і термін дії, та інші належні відомості.

Більш детальну інформацію можливо отримати на Інтернет — сторінці ТПП України (http://www.ucci.org.ua/).

Що не є форс-мажорними обставинами?

Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили):

фінансова та економічна криза, дефолт, зростання курсів іноземної валюти, відсутність на ринку потрібних товарів тощо.

Заявка на скачивание
Материал будет отправлен на указанную почту